The Blog Single

شروع کسب و کار

چگونه شروع کنیم؟

وقتی در ذهن شما یک ایده ی ناب تولید می شود که می خواهید از آن کسب درآمد کنید، بایستی مسیری را بپیمایید تا بدل به یک کارآفرین شوید یا حداقل یک شغل برای خودتان ایجاد کرده و خوداشتغالی را رقم زده باشید. اما این مسیر دیگر نه تنها مبهم و تاریک نیست بلکه کاملا روشن و شفاف شده است و روش های بسیاری نیز برای پیمودن آن توصیه شده اند. علاوه بر آن با وجود تعداد بیشماری انسان با تجربه یا مشاوران کسب و کار که در این زمینه خبره هستند، دیگر نیازی به تجربه کردن امور نیست و شما می توانید قبل از برخورد با هر مرحله ای از قبل کاملا با آن آشنا بوده و بدون کمترین خطری وارد آن شوید.

یکی از اولین اصول برای پیمودن این مسیر، عزم شماست. زمانی که شما عزم می کنید که پا بدین راه بگذارید و خستگی ها، ملالت ها و یا سختی های محتمل آن را تحمل کنید، بخش مهمی از کار را انجام داده اید. بنا بر آمار رسمی اعلام شده، بخش کوچکی از ایده های نو که در مسیر توسعه و تبدیل به کسب و کار قرار گرفته اند، به عمل می رسند و بارور می گردند. علت اصلی این ناکامی نیز به دلیل کم تجربگی کارآفرینان جوان یا عزم و اشتیاق کم ایشان برای دسترسی به اهداف متعالی خویش است.

برای آن که موفق شوید که مسیری را که شروع کرده اید به انتها برسانید لازم است که همواره چند چیز را به خاطر داشته باشید:

  • اشتیاق داشته باشید. چرا که اصل اولی که شما را به سمت موفقیت هل می دهد، اشتیاق شماست.
  • صبر پیشه کنید. بدون شک ممکن است عامل هایی سد راه شما شوند حتی اگر شما کاملا منطبق با برنامه ریزی ها و با پیروی از الگوهای علمی عمل کنید.
  • به خودتان و تواناییهایتان ایمان داشته باشید
  • سعی کنید تخصص لازم برای انجام کار را به دست آورید.
  • ناامیدی را کنار بگذارید و با پشتکاری مثال زدنی، تمام عزم خود را در جهت دسترسی به مقصودتان به کار ببرید.

هر موفقیتی نیازمند تلاش است.

هر چه تلاشتان بیشتر باشد، موفقیت چشمگیرتری نیز نصیبتان خواهد شد. سعی کنید با به دست آوردن موفقیت های کوچک، مسیرتان را برای موفقیت های بزرگتر هموار و انگیزه تان را بیشتر کنید. در واقع از سپری کردن هر مرحله ای، خوشحال باشید و برای پشت سر گذاشتن مراحل بعدی، مهیا و مشتاق.

  1. مقاله ی خوب و کاربرردی بود .

    admin 2016-06-16

پاسخ دهید