برچسب: آموزش ایزو در خوزستان

آموزش ISO 9001-2015

دوره آموزشی ISO 9001 ورژن 2015 تشریح الزامات به همراه استقرار اثربخش استاندارد ISO 9001-2015 آموزش مباحث و سرفصل های : معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO ارکان مدیریت...

ادامه مطلب

آموزش ISO 10015-2019

مدرس: دکتر اباصلت خراسانی دكتـرای آمـوزش عـالـي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي سرفصل های آموزشی این دوره -آموزش یـك فــرآینــد چهــار مرحـلـه اي -تعیین و تحلیل الزامات مربوط به...

ادامه مطلب