برچسب: آموزش ISO

آموزش ISO 10015-2019

مدرس: دکتر اباصلت خراسانی دكتـرای آمـوزش عـالـي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي سرفصل های آموزشی این دوره -آموزش یـك فــرآینــد چهــار مرحـلـه اي -تعیین و تحلیل الزامات مربوط به...

ادامه مطلب

آموزش ISO45001

شرکت صنعت تدبیر اسپادانا برگزارکننده دوره های آموزش تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع در استان اصفهان این استاندارد قرار است به سازمان ها کمک کند تا بهتر بتوانند سیستم...

ادامه مطلب