The Blog Single

ویژگی های مدیر خوب

مدیر کیست؟

بدون شک مهم ترین منبع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. چرا که هر منبعی دچار استهلاک شده و با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد اما نیروی انسانی، منبعی است که با گذشت زمان و به دست آوردن تجربه و تخصص، ارزشش بیشتر می شود.

اما هدایت این منبع سازمانی مهم، یکی از حیاتی ترین اقداماتی است که در هر سازمانی باید صورت بگیرد. مدیر کسی است که ضمن برنامه ریزی و سازماندهی این منبع مهم، به هدایت و ارائه ی انگیزه به نیروی انسانی می پردازد.

اما این تنها کار مدیر نیست و او بایستی همه ی دیگر منابع را نیز مدیریت کند و با برنامه ریزی درست، سازمان را به سمت اهداف آن پیش ببرد.

در واقع می توان گفت که مدیر سازمان که خود یکی از منابع انسانی سازمان است، به دلیل نقش حساسی که در سازمان دارد، می تواند به عنوان حیاتی ترین عامل در حرکت سازمان عمل کند.

مدیر یک سازمان، حیاتی تر است از حیات سازمان.

اما یک مدیر خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

  • بر مباحث برنامه ریزی تسلط کافی داشته باشد
  • سازماندهی نیروها و منابع را به خوبی انجام دهد
  • بتواند انگیزه های لازم را به منابع انسانی و کارکنان خود منتقل کند
  • توانایی کنترل و نظارت بر فرایندهای کاری و مسیر حرکتی سازمان را داشته باشد
  • تصمیم گیریهای دقیق، درست و در زمان مناسب انجام دهد
  • و …

پاسخ دهید