دوره های ما

جزئیات پروژه

مخاطبین: کارکنان در شرف بازنشستگی

نوع صنعت: تمامی صنایع و سازمان ها

نوع دوره ها: بسته کامل شامل چندین دوره متنوع برای فرد در شرف بازنشستگی، خانواده فرد بازنشسته و آموزش های کارآفرینی در دوران بازنشستگی

مدت دوره: مدت دوره ها بر اساس شرح خدمات متفاوت و قابل تنظیم با شرایط سازمان متقاضی می باشد.

جزئیات پروژه

ورود به دوران بازنشستگی برای شاغلینی که یک دوره طولانی با شرایط محیط کار خود وفق یافته اند سخت و دارای عوارض متعدد از جمله افسردگی است. لذا برای ورود به این دوران نیاز به برنامه ریزی و ایجاد آمادگی روحی و جسمی است. سازمان ها و کارخانجات می توانند برای این مهم وارد عمل شده و از خدمات متنوع واحد آموزش شرکت صنعت تدبیر در این زمینه استفاده نمایند. جهت کسب اطلاعات در مورد برنامه ها می توانید با واحد آموزش این شرکت تماس حاصل نمایید.

آموزش های تخصصی خود را به ما بسپارید درخواست وقت ملاقات