وام سازمانی

دریافت وام با استفاده از طرح توجیهی

جامعه هدف: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران

جزئیات پروژه

امروزه شروع هر حرکت تولیدی خدماتی در بسترهای اقتصادی موجود، نیاز به سرمایه گذاریهایی دارد که عموما از حد توان مالی افراد، به خصوص کارآفرینان جوان، خارج است. برای جبران این کمبود سرمایه، می توان از حمایت نهادهای مالی و بانک ها استفاده کرد. این کار مستلزم آن است که طرحی توجیهی از آن چه که قرار است اتفاق بیفتد آماده کرد و به این موسسات ارائه داد.

اکثریت بانک های موجود در کشور، به حمایت از این گونه طرح ها خواهند پرداخت به شرط آن که طرح تهیه شده، مبتی بر اصول ساختاری و پذیرفته شده ی طرح های توجیهی باشد.

یکی از اصلی ترین خدمات ما، تدوین طرح های توجیهی است که ضمن استواری بر استانداردهای علمی و تخصصی، با دقت ویژه به بررسی ابعاد مختلف سازمان و موضوع مطرح می پردازد به گونه ای که نتوان خدشه ای بر آن وارد کرد.

ما ضمن همکاری توامان با چندین بانک دولتی و خصوصی، بخش اعظمی از خدمات خود را به تدوین طرح های توجیهی و مطالعه های اقتصادی و فنی اختصاص داده ایم و طرح هایمان را به گونه ای تولید می کنیم که بازگشتی از سوی بانک نداشته باشد.

مشاوره رایگان

برای استفاده از خدمات ما در این حوزه، می توانید ابتدا از مشاوره های رایگان ما بهره مند شوید.

ما خواستار توسعه‌ی تخصصی و علمی صنایع کشورمان هستیم درخواست وقت ملاقات