برچسب: آموزش ISO

آموزش ISO 10015-2019

دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 10015 سرفصل های آموزشی : مروری بر استاندارد 10015 نحوه ممیزی سیستم آموزش براساس ISO10015 نگاهی بر استاندارد ISO19011 راهکارهای ممیزی سیستم های مدیریت...

ادامه مطلب

آموزش ISO 45001

دوره آموزشی آشنایی با الزامات و مستند سازی ISO 45001 سرفصل های آموزشی : چگونگی تعیین نیازها و انتظارات ذی نفعان و اهداف استراتژی سازمان ازنظر ایمنی و بهداشت...

ادامه مطلب

آموزش ISO45001

شرکت صنعت تدبیر اسپادانا برگزارکننده دوره های آموزش تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع در استان اصفهان این استاندارد قرار است به سازمان ها کمک کند تا بهتر بتوانند سیستم...

ادامه مطلب