برچسب: بازنگري شایستگي

آموزش ISO 10015-2019

دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 10015 سرفصل های آموزشی : مروری بر استاندارد 10015 نحوه ممیزی سیستم آموزش براساس ISO10015 نگاهی بر استاندارد ISO19011 راهکارهای ممیزی سیستم های مدیریت...

ادامه مطلب