برچسب: بهبود کار

آموزش اصول سرپرستی

دوره آموزشی اصول سرپرستی سرفصل ها: روابط کار: مفهوم سرپرست و سرپرستی،اهمیت کار سرپرستان مهـارت هـای مورد نـیاز سرپرستاختیـار و مسئولیـت، وظایف سرپـرستـان در محیط های صنعتی، هدایت و...

ادامه مطلب