برچسب: ISO 14001

آموزش ISO 45001

دوره آموزشی آشنایی با الزامات و مستند سازی ISO 45001 سرفصل های آموزشی : چگونگی تعیین نیازها و انتظارات ذی نفعان و اهداف استراتژی سازمان ازنظر ایمنی و بهداشت...

ادامه مطلب